Elérhetőség

PONTIFEX.RO

Ferenc pápa csíksomlyói látogatásának hivatalos információs és regisztrációs oldala

A Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség által kinevezett szervezőbizottság megbízásából
létrehozta és működteti a kolozsvári Verbum Keresztény Kulturális Egyesület.

E-mail: pontifex@romkat.ro

www.pontifex.ro

 

Aktuális

Jakubinyi György gyulafehérvári érsek

A húsvéti időben, a feltámadás és megváltottságunk örömétől áthatva, gyakran imádkozzuk és énekeljük a zsoltáros szavaival: „Ezt a napot az Úristen adta, ujjongjunk és vigadjunk rajta” (Zsolt 118,24). Ezt az örömteli imát hatványozottan ismételhetjük néhány nappal a szentatya érkezése előtt. Minden katolikus hívőnek, de minden jóakaratú embernek is, örömet kell jelentsen Ferenc pápa csíksomlyói látogatása.