A pápaság hat éve

2013. március 13-án választották pápává Jorge Mario Bergoglio argentin bíborost. A vatikáni Kommunikációs Dikasztérium főszerkesztője, Andrea Tornielli írt cikket az évfordulóra, amelyet a Vatikáni Rádió honlapján magyarul ismertettek.

Ferenc pápa intenzív hónapokat élt és él meg az utazások és szinódusok között. Pápaságának hatodik évét a visszaélések és a belső támadások miatti szenvedés jellemezte. A válasz erre a meghívás, amit mindannyiunkhoz intéz, hogy térjünk vissza a hit lényegéhez.

A hat éve megválasztott Ferenc pápa idei is programja is intenzív: fontos nemzetközi utak, köztük a minket érintő, romániai, ezen belül csíksomlyói látogatás, valamint két esemény a szinodalitás szellemében: az év elején, februárban a kiskorúak védelmével foglalkozó vatikáni találkozó, amelyen részt vettek a világ püspöki konferenciáinak elnökei, és az Amazónia térségével foglalkozó rendkívüli püspöki szinódus októberben a Vatikánban.

Andrea Tornielli hatásában jelentősnek nevezi cikkében a pápa Egyesült Arab Emírségekben tett látogatását, ahol többek között közös nyilatkozatot írt alá az al-Azhar egyetem és mecset főimámjával. Ez a dokumentum hatással lehet a vallásszabadság tényleges megvalósulására.

Az ökumenizmus témája kerül előtérbe a következő pápai utak alkalmával Bulgáriában és Romániában – írja Tornielli. A vágyott, de egyelőre még hivatalosan be nem jelentett út Japánba segítséget jelenthet, hogy ne felejtsük a nukleáris fegyverek okozta pusztítást, és figyelmeztetés lehet a jövőre nézve is, hiszen tapasztaljuk a részletekben zajló harmadik világháborút – erről gyakran beszél a pápa.

Visszatekintve az elmúlt évre, nem mehetünk el a papok által elkövetett visszaélések okozta botrány és a belső megosztottság mellett, amelyek oda vezettek, hogy a tavaly augusztusban Carlo Maria Viganò érsek, korábbi nuncius nyilvánosan a pápa lemondását követelte a McCarrick-ügy kezelése miatt. Ezt Carlo Maria Viganò éppen akkor kérte, amikor Ferenc pápa családok ezreivel az eucharisztiát ünnepelte Dublinban és rámutatott a keresztény házasság szépségére, értékére.

Akkor Róma püspöke arra kért minden hívőt, imádkozza mindennap a rózsafüzért, különösen októberben, Mária hónapjában – akinek nagy tisztelője a népi vallásosságba belegyökerezett hitű Ferenc pápa –, így egy közösségbe kapcsolódva, a bűnbánatban összeforrva mint Isten népe. Ilyen kérés megfogalmazására nem volt példa az egyház közelmúltbeli történetében. Ferenc pápa Isten népéhez szóló szavaival és felhívásával világossá tette a helyzet súlyosságát, egyben kifejezésre juttatta azt a keresztény meggyőződést, hogy nincs pusztán emberi megoldás, csak Isten segítségével lehet kiutat találni.

A pápa ez alkalommal is felhívta a figyelmet: az egyház nem szuperhősökből (nem is szuperpápákból) áll, nem saját emberi erőforrásainak vagy stratégiáinak köszönhetően halad előre. A gonosz jelen van a világban, létezik az eredendő bűn, és az üdvözüléshez szükség van a Magasságbeli segítségére. Ezt ismételgetni nem azt jelenti, hogy lebecsüljük az egyén és az intézmények felelősségét, hanem azt, hogy azokat a valós helyükön kezeljük. Az imádság kérésekor a szentatya arra buzdított: „kérjük Isten szent anyját, vegye az egyházat óvó palástja alá, így őrizze meg a gonosznak, a nagy vádlónak a támadásaitól, és egyben tegye egyre tudatosabbá a jelenben és a múltban elkövetett vétkeket, hibákat, visszaéléseket illetően, buzdítsa arra, hogy ezek ellen habozás nélkül harcoljon, hogy a gonosz felül ne kerekedhessen”. Ferenc pápa hangsúlyoza a jelent és a múltat, ugyanis  szerinte hiba lenne az előttünk járókra hárítani a felelősséget, magunkat pedig „tisztaként” feltüntetni.

Az egyház nem tudja meggyógyítani önmagát. A papok, szerzetesek által elkövetett szexuális visszaélések szörnyű mélységéből nem képes kilábalni az „öntisztítás” módszereivel. Szükség van az egyre hatékonyabb előírásokra, a felelősség vállalására és az átláthatóságra. Az egyház nem önelégült, olyannak látja meg önmagát, mint akinek szüksége van a gyógyulásra, az irgalmasságra és az Úr megbocsátására, ugyanakkor tanúságot tesz az evangéliumról korunk számos megsebzett embere előtt.

A pápa, aki maga is „megbocsátást nyert bűnösként” mutatkozott és mutatkozik be, az elmúlt zűrzavaros évben is tanúságot tett a keresztény hit alapjáról és lényegéről – követve ebben az egyházatyák és közvetlen elődje, XVI. Benedek tanításait – zárta vezércikkét Andrea Tornielli.

 

 

Aktuális

Jakubinyi György gyulafehérvári érsek

A húsvéti időben, a feltámadás és megváltottságunk örömétől áthatva, gyakran imádkozzuk és énekeljük a zsoltáros szavaival: „Ezt a napot az Úristen adta, ujjongjunk és vigadjunk rajta” (Zsolt 118,24). Ezt az örömteli imát hatványozottan ismételhetjük néhány nappal a szentatya érkezése előtt. Minden katolikus hívőnek, de minden jóakaratú embernek is, örömet kell jelentsen Ferenc pápa csíksomlyói látogatása.