Regisztráció

×

Figyelmeztető üzenet

A Ferenc pápa 2019. június 1-ji csíksomlyói szentmiséjére meghirdetett regisztrációs időszak véget ért. Regisztrációjával kapcsolatos kérdését küldje el e-mailben a pontifex@romkat.ro címre. Pontifex.ro

Aktuális

Jakubinyi György gyulafehérvári érsek

A húsvéti időben, a feltámadás és megváltottságunk örömétől áthatva, gyakran imádkozzuk és énekeljük a zsoltáros szavaival: „Ezt a napot az Úristen adta, ujjongjunk és vigadjunk rajta” (Zsolt 118,24). Ezt az örömteli imát hatványozottan ismételhetjük néhány nappal a szentatya érkezése előtt. Minden katolikus hívőnek, de minden jóakaratú embernek is, örömet kell jelentsen Ferenc pápa csíksomlyói látogatása.