Csíksomlyó

Pünkösd szombatján, a búcsús körmenet elindulásáig, sőt, már pénteken kora reggeltől – ekkor érkezik Csíksomlyóra a legtávolabbi, a mikházi „keresztalja” – sorra hajolnak meg a kéttornyú kegytemp­lom előtt a templomi zászlók, a „keresztek” – a hívők pedig énekkel köszöntik Máriát: „Nyíljon ki szívetekben az öröm-virág, zengjétek, hogy hallja meg az egész világ: Édesanyánk, hozzád jöttünk...”

Aktuális

Jakubinyi György gyulafehérvári érsek

A húsvéti időben, a feltámadás és megváltottságunk örömétől áthatva, gyakran imádkozzuk és énekeljük a zsoltáros szavaival: „Ezt a napot az Úristen adta, ujjongjunk és vigadjunk rajta” (Zsolt 118,24). Ezt az örömteli imát hatványozottan ismételhetjük néhány nappal a szentatya érkezése előtt. Minden katolikus hívőnek, de minden jóakaratú embernek is, örömet kell jelentsen Ferenc pápa csíksomlyói látogatása.